Nota prawna

Nota prawna

Legal disclaimer
Administratorem strony internetowej jest:
SÜDPACK Verpackungen GmbH & Co. KG
Jägerstraße 23 D–88416 Ochsenhausen
Skrytka pocztowa 1264, D–88412 Ochsenhausen

Tel.: +49 7352 925-01
Faks: +49 7352 925-1100
infosuedpackcom
www.suedpack.com

Prezes
Carolin Grimbacher, Erik Bouts, Tharcisse Carl

Przewodniczący Rady
Alfred Weber

Rejestr Handlowy Ulm HRA 640262

Wspólnik osobiście odpowiedzialny
SÜDPACK Verwaltungs GmbH, Ochsenhausen
Rejestr Handlowy Ulm HRB 641238
NIP: DE 144893450
Numer ident. podatk.: 54002 / 01697

 

Zarządzanie kryzysami
Pobierz bezpośrednio tutaj

 

Systemy zarządzania – Obszary zastosowania
Pobierz bezpośrednio tutaj

 

Code of Conduct
DE
EN
IT
FR
NL
PL
 

 

Ogólne Warunki Handlowe / Ogólne Warunki Zakupu

General terms and conditions of SÜDPACK Verpackungen GmbH + Co. KG

General terms and conditions of purchase of SÜDPACK Verpackungen GmbH & Co. KG
and Ecoform Multifol Verpackungsfolien GmbH & Co. KG

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Südpack Medica AG

General terms and conditions Südpack Medica AG

Conditions générales de vente Südpack Medica SAS

General terms and conditions Südpack Medica SAS

 

Projekt i budowa strony we współpracy z:
wyn projects GmbH & Co. KG | www.wyn.rocks

 

Prawa autorskie
Zawartość niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana w celach komercyjnych, rozpowszechniana, modyfikowana lub udostępniana osobom trzecim. Zwracamy uwagę, że prawa autorskie do zdjęć zawartych na stronach internetowych w wielu przypadkach należą do osób trzecich.

Znaki towarowe
Jeśli nie odkreślono inaczej, znaki towarowe zawarte na niniejszej stronie internetowej należą do SÜDPACK Verpackungen GmbH + Co. KG i są chronione zgodnie z ustawą o znakach towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, oznaczeń typu, znaków graficznych i symboli.

Odpowiedzialność
Niniejsza strona internetowa została przygotowana z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że zawarte na niej informacje są poprawne i dokładne. Wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile ich przyczyną nie było zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo.

Na mocy wyroku z dnia 12 maja 1998 roku – 312 O 85/98 – „Odpowiedzialność za linki” Sąd Krajowy w Hamburgu orzekł, że zamieszczenie linku do innej strony internetowej skutkuje współodpowiedzialnością za treści zamieszczone na tej stronie internetowej. Według Sądu Krajowego można uniknąć tej odpowiedzialności, wyraźnie dystansując się od tych treści. Na różnych podstronach niniejszej strony internetowej zawarte zostały linki do innych stron internetowych. Zwracamy wyraźnie uwagę, że nie mamy jakiegokolwiek wpływu na formę i treść tych stron. Dlatego wyraźnie dystansujemy się od treści wszystkich stron internetowych, do których linki zamieszczamy na naszej stronie internetowej, i oświadczamy, że nie utożsamiamy się z tymi treściami. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich linków zamieszczonych na naszej stronie internetowej. W przypadku, gdy na niniejszej stronie internetowej zamieszczone są linki do stron administrowanych przez podmioty trzecie, firma Südpack Verpackungen GmbH +Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Analytics
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics – narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych opracowane przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe cookie, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Zapisane w pliku cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresów IP na niniejszej stronie internetowej adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz administratora strony internetowej dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP komputera użytkownika, przekazany za pośrednictwem Google Analytics, nie zostanie powiązany z innymi danymi zgromadzonymi przez firmę Google. Zapisywanie plików cookie można wyłączyć, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych użytkownika przez firmę Google w określony powyżej sposób i w określonym powyżej celu.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych są dostępne pod adresem www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Zwracamy uwagę, że na niniejszej stronie internetowej do Google Analytics został dodany kod „gat._anonymizeIp();”, gwarantujący gromadzenie zanonimizowanych adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

Licencja
Firma SÜDPACK Verpackungen GmbH +Co. KG chciałaby zaprezentować Państwu innowacyjną i bogatą w informacje stronę internetową. Zawarta na niej własność intelektualna, taka jak patenty, marki i prawa autorskie, jest chroniona. Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie zostaje udzielona żadna licencja na korzystanie z własności intelektualnej firmy Südpack Verpackungen GmbH +Co. KG lub osób trzecich.

Podmiot odpowiedzialny za zawartość:
SÜDPACK Verpackungen GmbH + Co. KG
Prezes: Johannes Remmele
Jägerstraße 23D-88416 Ochsenhausen
Skrytka pocztowa 1264D-88412 Ochsenhausen