Orchrona danych

Firma Südpack Verpackungen GmbH & Co. KG, Jägerstraße 23, 88416 Ochsenhausen, Niemcy, bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych. Niniejszy dokument zawiera informacje, jakie dane osobowe gromadzimy, a także jak je przetwarzamy, wykorzystujemy i chronimy.

1. Gromadzenie danych

Podczas korzystania z naszej oferty internetowej zapisane zostają aktualny adres IP komputera, data i czas, rodzaj przeglądarki internetowej i system operacyjny komputera, a także przeglądane strony internetowe. Gromadzenie tych danych jest konieczne ze względów technicznych, ponieważ umożliwia prezentację naszej strony internetowej, a także zapewnienie jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych [DS-GVO]).

Dane osobowe, przekazane przez użytkownika np. podczas składania zamówienia lub wysyłania poczty elektronicznej (np. nazwisko i dane kontaktowe), są przetwarzane tylko na potrzeby prowadzenia korespondencji i tylko w celu, w jakim użytkownik przekazał nam dane. Dane użytkowników przekazujemy tylko firmom przewozowym, którym zlecamy dostawę, o ile jest to konieczne do realizacji dostawy towaru. W celu realizacji płatności dane dotyczące płatności przekazujemy do banku, któremu zlecamy realizację transakcji. Ponadto, na przykład w celu przesyłania reklam, gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane użytkowników tylko w ramach przepisów ustawowych lub za zgodą użytkowników. Jeśli otrzymaliśmy taką zgodę w formie elektronicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej, dochowujemy ustawowego obowiązku udzielenia wskazań i zapisujemy zgodę użytkownika przy wykorzystaniu odpowiednich systemów technicznych. Zapewniamy, że nie przekazujemy osobom trzecim danych osobowych użytkowników, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani na mocy prawa lub użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę. Jeśli w celu realizacji procesów przetwarzania danych korzystamy z usług podmiotów trzecich, odbywa się to zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (DS-GVO).

2. Okres przechowywania

Dane osobowe, przekazane za pośrednictwem naszej strony internetowej, są przechowywane do chwili osiągnięcia celu, w jakim zostały przekazane. W świetle prawa handlowego i podatkowego obowiązkowy okres przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat.

3. Prawa użytkownika

Użytkownik ma następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

– prawo do informacji,
– prawo do korygowania lub usunięcia,
– prawo do ograniczenia przetwarzania,
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych.

Ponadto użytkownik ma prawo złożyć w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych skargę dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

4. Bezpieczeństwo danych

Transmisja danych wprowadzanych przez użytkownika (np. w przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem naszego formularza lub w trakcie składania zamówienia) realizowana jest przez szyfrowane połączenie SSL 128 bitów. Można je rozpoznać po literze „s” dodanej do składnika adresu http:// („https://”) lub po zielonym symbolu zamkniętej kłódeczki. Kliknięcie symbolu spowoduje wyświetlenie informacji dotyczących używanego certyfikatu. Sposób wyświetlania symbolu może różnić się w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej. Szyfrowanie SSL gwarantuje kompletną i bezpieczną transmisję danych użytkownika. Szyfrowanie utrudnia osobom niepowołanym dostęp do informacji podczas transmisji pomiędzy komputerami. Dlatego jest mało prawdopodobne, aby inna osoba otrzymała transmitowane w ten sposób dane. Ponadto nasze serwery chronione są przez systemy zapór sieciowych, regularnie wykonywane są kopie zapasowe przechowywanych danych, a wypracowane przez nas środki organizacyjne pozwalają skutecznie chronić dane użytkowników. Dane przechowywane są w Niemczech.

5. Korzystanie z naszego sklepu internetowego

Podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym do zawarcia umowy konieczne jest podanie danych osobowych, które są potrzebne do realizacji zamówienia. Obowiązkowe dane konieczne do zawarcia umowy są specjalnie zaznaczone, przekazanie pozostałych danych jest dobrowolne. Przekazane dane są przetwarzane w celu realizacji zamówienia. Dane dotyczące płatności przesyłamy do naszego banku. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (DS-GVO). Założenie konta w rubryce „Moje konto” powoduje zapisanie danych podanych przez użytkownika. Zgodę na ich przetwarzanie można w każdej chwili wycofać. Wszystkie pozostałe dane, włącznie z kontem użytkownika, można w każdej chwili usunąć w obszarze dla klientów. Ponadto przekazane przez użytkownika dane możemy przetwarzać w celu informowania o nowych ciekawych produktach z naszej oferty lub przesyłania informacji technicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej. W świetle prawa handlowego i podatkowego mamy obowiązek przechowywania danych adresowych użytkowników oraz danych dotyczących płatności i zamówienia przez okres dziesięciu lat. Aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp osób trzecich do danych osobowych użytkowników, w szczególności danych finansowych, proces składania zamówienia jest szyfrowany (por. punkt 4.).

6. Pliki cookie

Aby możliwe było dodawanie zamawianych produktów do koszyka, wykorzystujemy tak zwane pliki cookie sesyjne. Pliki cookie sesyjne to małe jednostki informacji zapisywane przez operatora w komputerze użytkownika. W pliku cookie sesyjnym zapisywany jest losowo wygenerowany, jednoznaczny numer identyfikacyjny, tzw. ID sesji. Ponadto plik cookie zawiera informacje o pochodzeniu i czasie zapisania. Ten typ plików cookie nie może zawierać innych danych. ID sesji umożliwia zestawienie zamawianych produktów w koszyku. Istnieją również trwałe pliki cookie umożliwiające ponowną identyfikację użytkownika po dłuższym czasie. Informacje te są zapisywane w postaci pliku tekstowego na twardym dysku w komputerze użytkownika. W przeciwieństwie do trwałych plików cookie stosowane przez nas pliki cookie sesyjne są usuwane po zakończeniu sesji. Po zamknięciu przeglądarki internetowej lub otwarciu innej strony internetowej koszyk zostaje opróżniony. W przypadku zakończenia sesji przed sfinalizowaniem procesu składania zamówienia wszystkie produkty, umieszczone dotychczas w koszyku, będą musiały zostać ponownie dodane.

7. Google Analytics

Ta strona nie korzysta z Google Analytics.

8. Materiały wideo z YouTube

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy materiały wideo z YouTube, które są zapisane na http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej serwis YouTube otrzymuje informację o otwieranych podstronach. Ponadto przekazywane są dane określone w punkcie 1 niniejszego dokumentu. Następuje to niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto w serwisie YouTube i jest do niego zalogowany, czy też nie posiada takiego konta. Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego konta Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do konta użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie przyporządkowania danych do profilu w serwisie YouTube, powinien on wylogować się przed aktywacją przycisku. Serwis YouTube zapisuje dane użytkowników w postaci profili, a następnie wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania własnej strony w zależności od potrzeb. Ewaluacja (także w przypadku niezalogowanych użytkowników) ma na celu przede wszystkim dostarczanie spersonalizowanej reklamy oraz informowanie innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec utworzenia takiego profilu, przy czym taki sprzeciw musi on skierować do serwisu YouTube.

Dodatkowe informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych, a także ich przetwarzania przez serwis YouTube dostępne są w Polityce prywatności. Zawarte są tam również informacje dotyczące praw użytkownika i możliwości ustawień mających na celu ochronę prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl.Firma Google przetwarza dane osobowe użytkowników także w Stanach Zjednoczonych i poddała się Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie jesteśmy administratorem tych stron, dlatego nie mamy wpływu na ich zawartość i podejście do kwestii ochrony danych. Dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z polityką prywatności tych stron internetowych.

10. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w znaczeniu Ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych jest Südpack Verpackungen GmbH & Co. KG, Jägerstraße 23, 88416 Ochsenhausen, Niemcy, patrz Nota prawna. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, a także dochodzenia praw, zachęcamy do kontaktu z naszym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysłanej na adres Südpack Verpackungen GmbH & Co. KG z dopiskiem „Pełnomocnik ds. ochrony danych” lub poczty elektronicznej wysłanej na adres datenschutzbeauftragter@suedpack.com.

11. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w ustawodawstwie lub orzecznictwie, a także modyfikacje naszego modelu biznesowego, mogą wymagać wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zalecamy regularne sprawdzanie polityki prywatności.