Kształcenie i studia

Kształcenie młodych talentów jest w firmie SÜDPACK traktowane bardzo poważnie. Uczniom i studentom dajemy szansę aktywnego kształtowania własnej przyszłości oraz obrania właściwej drogi rozwoju zawodowego.

Zalety kształcenia w firmie SÜDPACK

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KSZTAŁCENIE W FIRMIE SÜDPACK?

Krok po kroku ku perfekcji – pokaż nam swój potencjał, a my pomożemy Ci rozwinąć Twoje mocne strony.

Jeśli jesteś osobą ambitną – oferujemy Ci:

 • pobyt zagraniczny w przypadku spełnienia odpowiednich kryteriów
 • nowoczesny warsztat do nauki
 • seminaria, dodatkowe kwalifikacje
 • tydzień przeznaczony na wdrożenie wraz ze szkoleniem w zespole, seminaria przygotowujące do zawodu oraz szkolenia
 • kursy językowe  


Zawartość musi mieć opakowanie

 • zakładowy fundusz emerytalny*
 • płatności na pracowniczy fundusz oszczędnościowy*
 • zryczałtowana dopłata do kosztów dojazdu: w wysokości 5,00 euro za każdy dzień obecności
 • dodatki urlopowe i bożonarodzeniowe*
 • ubsydiowanie posiłków na stołówce, premia za wyniki dla uczniów

*obowiązuje regulamin zakładowy w każdorazowo aktualnej wersji

Jesteśmy jedną drużyną

 • zakładowe imprezy sportowe
 • możliwość wglądu w dziedziny spoza własnego obszaru zawodowego
 • praca we wspaniałych zespołach

Kształcenie

Zawody wyuczone

Obecnie oferujemy 8 możliwości zdobycia zawodu wyuczonego w obszarach biurowo-administracyjnych i produkcyjnych. Oferowane przez nas kształcenie w zawodach wyuczonych obejmuje obszary biurowo-administracyjne, techniczne, a także projektowe. W zależności od wybranego zawodu wyuczonego uczeń odbywa później zajęcia blokowe lub zajęcia w szkole zawodowej.

 • Specjalista ds. logistyki magazynowej (m/k)
  Specjalista ds. logistyki magazynowej (m/k)

  Jako specjalista ds. logistyki magazynowej zajmujesz się planowaniem i organizacją procesów logistycznych. Ponadto czekają Cię interesujące zadania w obszarze biurowo-administracyjnym, przy czym głównie będziesz pracować w biurze wysyłkowym.

  Treści kształcenia:

  • Przyjmowanie, kontrola i prawidłowe magazynowanie towarów
  • Transport, komisjonowanie i pakowanie towarów
  • Sporządzanie dokumentów takich jak potwierdzenia odbioru lub deklaracje celne
  • Ładowanie i wysyłka towarów

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy lata
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Państwowej Szkole Zawodowej w Neu-Ulm

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły z dobrym wynikiem, staranność i dobra organizacja w pracy.

 • Mechatronika (m/k)

  Do zadań mechatronika należy składanie elektrycznych, mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych komponentów w jeden system. Ponadto mechatronik instaluje, konserwuje i naprawia maszyny produkcyjne oraz urządzenia.

  Treści kształcenia:

  • Czytanie planów technicznych
  • Składanie podzespołów i komponentów do postaci maszyn i systemów
  • Programowanie i konfigurowanie systemów mechatronicznych

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy i pół roku
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole im. Karla Arnolda w Biberach

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły głównej (zawodowej) lub szkoły średniej z dobrym wynikiem. Ponadto posiadasz zdolności manualne, interesuje Cię elektronika i obróbka metali, a także wykazujesz się precyzją i sumiennością w pracy.

 • Pracownicy biurowo-administracyjni (m/k)
  Pracownicy biurowo-administracyjni (m/k)

  Jako pracownik biurowo-administracyjny pracujesz w obszarze biurowo-administracyjnym w różnych działach, takich jak dział zakupów, sprzedaży, marketingu, przygotowania pracy oraz księgowości finansowej.

  Treści kształcenia:

  • Rejestracja i realizacja zleceń, sporządzanie ofert
  • Zakup towarów, porównywanie ofert, negocjacje cenowe
  • Prowadzenie rozmów z klientami i dostawcami
  • Ustalanie zapotrzebowania oraz dyspozycja

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy lata
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole im. Gebharda Müllera w Biberach

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły średniej z dobrym wynikiem, matura lub wykształcenie średnie zawodowe. Ponadto interesujesz się procesami administracyjnymi, cechujesz się elastycznością i umiejętnością nawiązywania kontaktów.

  Po maturze chcesz osiągnąć więcej? Znasz język angielski oraz francuski i chcesz zrobić karierę międzynarodową? Oznacza to, że odpowiedni dla Ciebie będzie zawód wyuczony pracownika biurowego z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie zarządzania w biznesie międzynarodowym z językami obcymi. Program kształcenia trwa 2,5 roku i jest realizowany w ramach zajęć blokowych w Szkole im. Friedricha Lista w Ulm.

 • Mechanik-technolog w zakresie technologii tworzyw sztucznych i kauczuku (m/k)
  Mechanik-technolog w zakresie technologii tworzyw sztucznych i kauczuku (m/k)

  Jako mechanik-technolog obsługujesz i nadzorujesz urządzenia oraz procesy podczas wytwarzania folii w naszych działach wytłaczania.

  Treści kształcenia:

  • Obsługa i nadzorowanie wytłaczarek do produkcji folii wytłaczanych z rozdmuchem oraz folii płaskich
  • Korygujące interwencje w przypadku zakłóceń procesu
  • Przeglądy i utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń
  • Uszlachetnianie folii
  • Podstawowe umiejętności w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych, pneumatyki oraz elektrotechniki
  • Kontrola jakości w laboratorium

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy lata
  • Zajęcia blokowe w Szkole Zawodowej w Ehingen

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły z dobrym wynikiem, zainteresowanie naukami przyrodniczymi (chemia organiczna oraz fizyka), a także procesami technicznymi np. techniką sterowania i regulacji.

 • Twórca mediów ze specjalizacją projektowania i techniki (m/k)
  Twórca mediów ze specjalizacją projektowania i techniki (m/k)

  Jako twórca mediów opracowujesz w programach graficznych i programach do obróbki zdjęć materiały przekazane przez klientów lub agencje reklamowe, aby umożliwić ich wykorzystanie w procesie druku.

  Treści kształcenia:

  • Praca z programami graficznymi oraz programami do obróbki zdjęć
  • Przygotowywanie danych oraz planowanie procesu druku
  • Produkcja form drukowych, montaż form drukowych oraz zadrukowywanie przedmiotu nadruku

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy lata
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole Rzemiosła w Ravensburgu lub w Szkole im. Ferdynanda von Steinbeisa w Ulm

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły średniej z dobrym wynikiem, matura lub wykształcenie średnie zawodowe, zainteresowania związane z elektroniczną obróbką zdjęć i dobre wyczucie kolorów.

 • Technik informatyk w zakresie integracji systemów (m/k)
  Technik informatyk w zakresie integracji systemów (m/k)

  Jako technik informatyk odpowiadasz za sprzęt oraz oprogramowanie systemów IT, a ponadto jesteś osobą kontaktową i doradcą dla użytkowników.

  Treści kształcenia:

  • Łączenie w sieć elementów sprzętu i oprogramowania w celu stworzenia złożonych systemów
  • Budowa i działanie systemów sieciowych
  • Analiza wymagań oraz planowanie infrastruktury IT i systemów komunikacji

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy lata
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole im. Karla Arnolda w Biberach

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły średniej z dobrym wynikiem, matura lub wykształcenie średnie zawodowe, dobry zmysł techniczny w zakresie budowy i działania systemów. Ponadto przyjemność sprawia Ci kontakt z ludźmi.

 • Mechanik przemysłowy w zakresie budowy urządzeń (m/k)
  Mechanik przemysłowy w zakresie budowy urządzeń (m/k)

  Jako mechanik przemysłowy wytwarzasz części urządzeń i podzespoły do maszyn oraz urządzeń produkcyjnych, ustawiasz, modyfikujesz, naprawiasz lub dbasz o ich sprawność techniczną.

  Treści kształcenia:

  • Budowa i uruchamianie urządzeń, maszyn oraz urządzeń produkcyjnych • Konserwacja i utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń
  • Produkcja i montaż elementów obrabianych oraz podzespołów
  • Ustalanie przyczyn usterek oraz ich usuwanie

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy i pół roku
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole im. Karla Arnolda w Biberach

  Twój profil:

  Oprócz dobrego świadectwa ukończenia szkoły głównej lub średniej posiadasz zdolność szybkiego pojmowania.

 • Elektronik w zakresie budowy urządzeń (m/k)
  Elektronik w zakresie budowy urządzeń (m/k)

  Jako elektronik w zakresie budowy urządzeń instalujesz, konserwujesz i naprawiasz podzespoły elektryczne w urządzeniach produkcyjnych i procesowych.

  Treści kształcenia:

  • Programowanie, konfigurowanie i kontrola podzespołów elektrycznych i urządzeń • Instalacja i uruchamianie podzespołów elektrycznych i urządzeń
  • Przeglądy i utrzymywanie sprawności technicznej
  • Ustalanie przyczyn usterek oraz ich usuwanie

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy i pół roku
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole im. Karla Arnolda w Biberach

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły głównej (zawodowej) lub szkoły średniej z dobrym wynikiem. Ponadto posiadasz zdolności manualne, zmysł techniczny, a także wykazujesz się odpowiedzialnością i sumiennością w pracy.

 • Technolog mediów (m/k)
  Technolog mediów (m/k)

  Jako technolog mediów odpowiadasz za druk wysokiej jakości motywów na foliach opakowaniowych. Do Twoich obowiązków należy sterowanie i nadzorowanie najnowocześniejszych drukarek.

  Ausbildungsinhalte:

  • Konfigurowanie i sterowanie najnowocześniejszych drukarek
  • Utrzymywanie sprawności technicznej drukarek
  • Podstawy obróbki zdjęć, tworzenie profili kolorów, przygotowywanie prób koloru, produkcja i montaż form drukowych
  • Zapoznanie się z powiązanymi fazami produkcji, zarządzaniem jakością i przygotowywaniem pracy

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy lata
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole Rzemiosła w Ravensburgu (pierwszy rok nauki) oraz w Szkole im. Ferdynanda von Steinbeisa w Ulm (drugi i trzeci rok nauki)

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły z dobrym wynikiem oraz zainteresowanie sterowanymi komputerowo urządzeniami produkcyjnymi. Ponadto dobre rozróżnianie kolorów oraz zmysł techniczny.

Studia

Dualne kierunki studiów

Oferujemy 7 dualnych kierunków studiów. W zależności od kierunku studiów możliwe jest odbycie części teoretycznej studiów w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Ravensburgu, Heidenheim lub Friedrichshafen bądź w Wyższej Szkole Zawodowej w Kempten. Informacje o innych kierunkach studiów można otrzymać na żądanie.

 • Duales Studium - Mediendesign

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.

 • Duales Studium - BWL - Medien und Kommunikationswirtschaft

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.

 • Ekonomika przedsiębiorstwa – przemysł

  W trakcie semestru praktyk lub w praktycznej części studiów dualnych w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii bądź studiów z rozszerzoną praktyką (SmvP) w Wyższej Szkole Zawodowej w Kempten przechodzisz przez wszystkie istotne dla kierunku studiów działy. Poza treściami edukacyjnymi nasi studenci otrzymują zadania związane z projektami, które muszą wykonać we własnym zakresie.

  Czas trwania i struktura studiów dualnych:

  • Studia trwają trzy lata
  • Faza teoretyczna odbywa się w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Ravensburgu
  • Fazy teoretyczne i praktyczne trwają każdorazowo trzy miesiące i są odbywane na zmianę

  Twój profil:

  • Matura lub wykształcenie średnie zawodowe
  • Wysoka własna motywacja, umiejętność pracy w zespole, samodzielne wykonywanie odpowiedzialnych zadan
 • Ekonomika przedsiębiorstwa – spedycja, transport i logistyka

  Podczas studiów możesz nauczyć się w firmie praktycznych sposobów rozwiązywania problemów logistycznych. Ponadto możesz poznać powiązane obszary działalności.

  Czas trwania i struktura studiów dualnych:

  • Studia trwają trzy lata
  • Faza teoretyczna odbywa się w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Heidenheim
  • Fazy teoretyczne i praktyczne trwają każdorazowo trzy miesiące i odbywają się na zmianę

  Twój profil:

  • Matura lub wykształcenie średnie zawodowe
  • Zainteresowania związane z logistyką i transportem, łatwość komunikacji oraz talent organizacyjny
 • Studia biznesowe – stosunki międzynarodowe

  Podczas studiów w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii poznasz podstawy zarządzania firmą oraz przyswoisz sobie wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i zarządzania międzykulturowego. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim oraz angielskim. Obowiązkowym językiem obcym jest język hiszpański.

  W firmie SÜDPACK możesz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce w działach zakupów, sprzedaży, marketingu lub logistyki.

  Czas trwania i struktura studiów dualnych:

  • Studia trwają trzy lata
  • Faza teoretyczna odbywa się w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Ravensburgu
  • Fazy teoretyczne i praktyczne trwają każdorazowo trzy miesiące i odbywają się na zmianę

  Twój profil:

  • Matura lub równoważne kwalifikacje przedmiotowe
  • Zainteresowanie językami obcymi, zarządzaniem firmą oraz stosunkami międzynarodowymi, łatwe nawiązywanie kontaktów i umiejętność pracy w zespole
 • Inżynieria zarządzania

  W praktycznej fazie studiów inżynierii zarządzania poznasz w firmie SÜDPACK zarówno działy biurowo-administracyjne, jak i produkcyjno-techniczne. Będziesz pełnić rolę łącznika pomiędzy technikami oraz pracownikami biurowymi.

  Czas trwania i struktura studiów dualnych:

  • Studia trwają trzy lata
  • Faza teoretyczna odbywa się w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Ravensburgu, w kampusie Friedrichshafen
  • Fazy teoretyczne i praktyczne trwają trzy lub sześć miesięcy i odbywają się na zmianę

  Twój profil:

  • Matura lub wykształcenie średnie zawodowe
  • Wysoka własna motywacja, zainteresowanie zagadnieniami ekonomicznymi i technicznymi oraz umiejętność pracy w zespole
 • Informatyka ekonomiczna

  Zdobytą podczas studiów fachową wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz technologii informacyjnych możesz zastosować bezpośrednio w naszej firmie. Głównie będziesz pracować w dziale programowania, zajmując się systemami IT.

  Czas trwania i struktura studiów dualnych:

  • Studia trwają trzy lata
  • Faza teoretyczna odbywa się w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Ravensburgu
  • Fazy teoretyczne i praktyczne trwają każdorazowo trzy miesiące i odbywają się na zmianę

  Twój profil:

  • Matura lub wykształcenie średnie zawodowe
  • Duże zainteresowanie pracą związaną z komputerami i systemami IT, matematyką, umiejętność pracy w zespole, wysoka własna motywacja
 • Technologia żywności oraz opakowań

  Studia są podzielone na studia podstawowe (semestr pierwszy i drugi) oraz studia rozszerzone (semestr trzeci do siódmego). W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę w zakresie technologii żywności oraz opakowań, przetwórstwa oraz termodynamiki. W piątym semestrze odbywają się praktyki semestralne w firmie SÜDPACK. W trakcie semestru praktyk oraz podczas ferii możesz wykorzystać i pogłębić swoją wiedzę, samodzielnie realizując projekty.

  Czas trwania i struktura studiów dualnych:

  • Studia trwają trzy i pół roku
  • Studia dualne odbywają się w Wyższej Szkole Zawodowej w Kempten
  • Jeden dzień w tygodniu spędzasz w firmie SÜDPACK w Ochsenhausen
  • W trakcie semestru praktyk oraz podczas ferii możesz także wykorzystać w praktyce swoją wiedzę w naszym zakładzie w Ochsenhausen

  Twój profil:

  • Matura lub wykształcenie średnie zawodowe
  • Zaliczone sześciotygodniowe praktyki wstępne, zainteresowanie naukami przyrodniczymi, zagadnieniami technicznymi i matematycznymi
 • Budowa maszyn – specjalizacja w zakresie technologii tworzyw sztucznych

  Specjalność technologia tworzyw sztucznych jest częścią kierunku studiów budowa maszyn. Poznasz zarówno podstawy budowy maszyn, jak i zdobędziesz wiedzę w zakresie technologii tworzyw sztucznych. Umiejętności te możesz wykorzystać w różnych działach firmy SÜDPACK. Ponadto będziesz samodzielnie realizować projekty.

  Czas studiów oraz Dualna Szkoła Wyższa:

  • Studia trwają trzy lata
  • Faza teoretyczna odbywa się w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Stuttgarcie, w kampusie Horb
  • Fazy teoretyczne i praktyczne trwają trzy lub sześć miesięcy i odbywają się na zmianę

  Twój profil:

  • Matura lub wykształcenie średnie zawodowe
  • Zainteresowanie matematyką i naukami przyrodniczymi, staranność w pracy, myślenie analityczne, łatwość komunikacji oraz chęć pracy nad własnymi projektami

Praktyki i praca wakacyjna

Inne oferty dla uczniów

Chcesz poznać życie zawodowe i zwiedzić przy tym różne działy? Możesz odbyć u nas praktyki lub popracować w okresie wakacyjnym.

 • Praktyki

  Nie wiesz jeszcze dokładnie, jaką drogę zawodową wybrać?
  Interesuje Cię wykształcenie techniczne, kształcenie w obszarze biurowo-administracyjnym lub studia dualne?

  Skorzystaj z szansy poznania zawodu i weź udział w praktykach próbnych w firmie SÜDPACK!
  Wyślij aplikację z życiorysem i krótkim listem motywacyjnym.

  W liście

  • przedstaw się,
  • opisz, w jakim obszarze chcesz odbyć praktyki,
  • wskaż czas trwania praktyk oraz swoją propozycję terminu ich odbycia.

  Wyślij nam swoją aplikację na adres

  SÜDPACK Verpackungen GmbH & Co. KG
  Personalabteilung

  Jägerstr. 23

  88416 Ochsenhausen

  T    +49 7352 925-01
  M   bewerbungsuedpackcom

  Masz pytania? Nasz dział kadr chętnie udzieli dodatkowych informacji.

 • Praca wakacyjna

  Masz ukończone 18 lat i szukasz odmiany od szkolnej codzienności? Chcesz podczas wakacji zdobyć praktyczne doświadczenie i zarobić? W takim razie to oferta dla Ciebie. W zależności od obciążenia możesz znaleźć wakacyjne zatrudnienie w każdym z działów naszej firmy. Z reguły szukamy przede wszystkim pracowników wakacyjnych wykonujących czynności w obszarze produkcyjnym, gdzie konieczna jest gotowość do pracy w systemie zmianowym.

  Wyślij aplikację ze swoim życiorysem i krótkim listem motywacyjnym.

  W liście

  • przedstaw się,
  • wskaż preferowany dział naszej firmy,
  • powiedz nam, jak długo i w jakim okresie chcesz u nas pracować (najlepiej minimum 14 dni

  Ponieważ wolne miejsca dla pracowników wakacyjnych oferujemy z bardzo małym wyprzedzeniem, prosimy o cierpliwość.

Kontakt

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Wyślij nam swoją aplikację na adres:

SÜDPACK Verpackungen GmbH & Co. KG
Personalabteilung

Jägerstr. 23

88416 Ochsenhausen

T    +49 7352 925-01
M   bewerbungsuedpackcom