Kształcenie i studia

Zalety kształcenia w firmie SÜDPACK

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KSZTAŁCENIE W FIRMIE SÜDPACK?

Krok po kroku ku perfekcji – pokaż nam swój potencjał, a my pomożemy Ci rozwinąć Twoje mocne strony.

Jeśli jesteś osobą ambitną – oferujemy Ci:

 • pobyt zagraniczny w przypadku spełnienia odpowiednich kryteriów
 • nowoczesny warsztat do nauki
 • seminaria, dodatkowe kwalifikacje
 • tydzień przeznaczony na wdrożenie wraz ze szkoleniem w zespole, seminaria przygotowujące do zawodu oraz szkolenia
 • kursy językowe  


Zawartość musi mieć opakowanie

 • zakładowy fundusz emerytalny*
 • płatności na pracowniczy fundusz oszczędnościowy*
 • zryczałtowana dopłata do kosztów dojazdu: w wysokości 5,00 euro za każdy dzień obecności
 • dodatki urlopowe i bożonarodzeniowe*
 • ubsydiowanie posiłków na stołówce, premia za wyniki dla uczniów

*obowiązuje regulamin zakładowy w każdorazowo aktualnej wersji

Jesteśmy jedną drużyną

 • zakładowe imprezy sportowe
 • możliwość wglądu w dziedziny spoza własnego obszaru zawodowego
 • praca we wspaniałych zespołach

Kształcenie

Zawody wyuczone

Obecnie oferujemy 8 możliwości zdobycia zawodu wyuczonego w obszarach biurowo-administracyjnych i produkcyjnych. Oferowane przez nas kształcenie w zawodach wyuczonych obejmuje obszary biurowo-administracyjne, techniczne, a także projektowe. W zależności od wybranego zawodu wyuczonego uczeń odbywa później zajęcia blokowe lub zajęcia w szkole zawodowej.

 • Mechanik-technolog w zakresie technologii tworzyw sztucznych i kauczuku (m/k)
  Mechanik-technolog w zakresie technologii tworzyw sztucznych i kauczuku (m/k)

  Jako mechanik-technolog obsługujesz i nadzorujesz urządzenia oraz procesy podczas wytwarzania folii w naszych działach wytłaczania.

  Treści kształcenia:

  • Obsługa i nadzorowanie wytłaczarek do produkcji folii wytłaczanych z rozdmuchem oraz folii płaskich
  • Korygujące interwencje w przypadku zakłóceń procesu
  • Przeglądy i utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń
  • Uszlachetnianie folii
  • Podstawowe umiejętności w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych, pneumatyki oraz elektrotechniki
  • Kontrola jakości w laboratorium

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy lata
  • Zajęcia blokowe w Szkole Zawodowej w Ehingen

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły z dobrym wynikiem, zainteresowanie naukami przyrodniczymi (chemia organiczna oraz fizyka), a także procesami technicznymi np. techniką sterowania i regulacji.

 • Specjalista ds. logistyki magazynowej (m/k)
  Specjalista ds. logistyki magazynowej (m/k)

  Jako specjalista ds. logistyki magazynowej zajmujesz się planowaniem i organizacją procesów logistycznych. Ponadto czekają Cię interesujące zadania w obszarze biurowo-administracyjnym, przy czym głównie będziesz pracować w biurze wysyłkowym.

  Treści kształcenia:

  • Przyjmowanie, kontrola i prawidłowe magazynowanie towarów
  • Transport, komisjonowanie i pakowanie towarów
  • Sporządzanie dokumentów takich jak potwierdzenia odbioru lub deklaracje celne
  • Ładowanie i wysyłka towarów

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy lata
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Państwowej Szkole Zawodowej w Neu-Ulm

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły z dobrym wynikiem, staranność i dobra organizacja w pracy.

 • Mechatronika (m/k)

  Do zadań mechatronika należy składanie elektrycznych, mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych komponentów w jeden system. Ponadto mechatronik instaluje, konserwuje i naprawia maszyny produkcyjne oraz urządzenia.

  Treści kształcenia:

  • Czytanie planów technicznych
  • Składanie podzespołów i komponentów do postaci maszyn i systemów
  • Programowanie i konfigurowanie systemów mechatronicznych

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy i pół roku
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole im. Karla Arnolda w Biberach

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły głównej (zawodowej) lub szkoły średniej z dobrym wynikiem. Ponadto posiadasz zdolności manualne, interesuje Cię elektronika i obróbka metali, a także wykazujesz się precyzją i sumiennością w pracy.

 • Pracownicy biurowo-administracyjni (m/k)
  Pracownicy biurowo-administracyjni (m/k)

  Jako pracownik biurowo-administracyjny pracujesz w obszarze biurowo-administracyjnym w różnych działach, takich jak dział zakupów, sprzedaży, marketingu, przygotowania pracy oraz księgowości finansowej.

  Treści kształcenia:

  • Rejestracja i realizacja zleceń, sporządzanie ofert
  • Zakup towarów, porównywanie ofert, negocjacje cenowe
  • Prowadzenie rozmów z klientami i dostawcami
  • Ustalanie zapotrzebowania oraz dyspozycja

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy lata
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole im. Gebharda Müllera w Biberach

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły średniej z dobrym wynikiem, matura lub wykształcenie średnie zawodowe. Ponadto interesujesz się procesami administracyjnymi, cechujesz się elastycznością i umiejętnością nawiązywania kontaktów.

  Po maturze chcesz osiągnąć więcej? Znasz język angielski oraz francuski i chcesz zrobić karierę międzynarodową? Oznacza to, że odpowiedni dla Ciebie będzie zawód wyuczony pracownika biurowego z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie zarządzania w biznesie międzynarodowym z językami obcymi. Program kształcenia trwa 2,5 roku i jest realizowany w ramach zajęć blokowych w Szkole im. Friedricha Lista w Ulm.

 • Twórca mediów ze specjalizacją projektowania i techniki (m/k)
  Twórca mediów ze specjalizacją projektowania i techniki (m/k)

  Jako twórca mediów opracowujesz w programach graficznych i programach do obróbki zdjęć materiały przekazane przez klientów lub agencje reklamowe, aby umożliwić ich wykorzystanie w procesie druku.

  Treści kształcenia:

  • Praca z programami graficznymi oraz programami do obróbki zdjęć
  • Przygotowywanie danych oraz planowanie procesu druku
  • Produkcja form drukowych, montaż form drukowych oraz zadrukowywanie przedmiotu nadruku

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy lata
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole Rzemiosła w Ravensburgu lub w Szkole im. Ferdynanda von Steinbeisa w Ulm

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły średniej z dobrym wynikiem, matura lub wykształcenie średnie zawodowe, zainteresowania związane z elektroniczną obróbką zdjęć i dobre wyczucie kolorów.

 • Technik informatyk w zakresie integracji systemów (m/k)
  Technik informatyk w zakresie integracji systemów (m/k)

  Jako technik informatyk odpowiadasz za sprzęt oraz oprogramowanie systemów IT, a ponadto jesteś osobą kontaktową i doradcą dla użytkowników.

  Treści kształcenia:

  • Łączenie w sieć elementów sprzętu i oprogramowania w celu stworzenia złożonych systemów
  • Budowa i działanie systemów sieciowych
  • Analiza wymagań oraz planowanie infrastruktury IT i systemów komunikacji

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy lata
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole im. Karla Arnolda w Biberach

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły średniej z dobrym wynikiem, matura lub wykształcenie średnie zawodowe, dobry zmysł techniczny w zakresie budowy i działania systemów. Ponadto przyjemność sprawia Ci kontakt z ludźmi.

 • Mechanik przemysłowy (m/k)
  Mechanik przemysłowy (m/k)

  Jako mechanik przemysłowy wytwarzasz części urządzeń i podzespoły do maszyn oraz urządzeń produkcyjnych, ustawiasz, modyfikujesz, naprawiasz lub dbasz o ich sprawność techniczną.

  Treści kształcenia:

  • Budowa i uruchamianie urządzeń, maszyn oraz urządzeń produkcyjnych • Konserwacja i utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń
  • Produkcja i montaż elementów obrabianych oraz podzespołów
  • Ustalanie przyczyn usterek oraz ich usuwanie

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy i pół roku
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole im. Karla Arnolda w Biberach

  Twój profil:

  Oprócz dobrego świadectwa ukończenia szkoły głównej lub średniej posiadasz zdolność szybkiego pojmowania.

 • Elektronik w zakresie budowy urządzeń (m/k)
  Elektronik w zakresie budowy urządzeń (m/k)

  Jako elektronik w zakresie budowy urządzeń instalujesz, konserwujesz i naprawiasz podzespoły elektryczne w urządzeniach produkcyjnych i procesowych.

  Treści kształcenia:

  • Programowanie, konfigurowanie i kontrola podzespołów elektrycznych i urządzeń • Instalacja i uruchamianie podzespołów elektrycznych i urządzeń
  • Przeglądy i utrzymywanie sprawności technicznej
  • Ustalanie przyczyn usterek oraz ich usuwanie

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy i pół roku
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole im. Karla Arnolda w Biberach

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły głównej (zawodowej) lub szkoły średniej z dobrym wynikiem. Ponadto posiadasz zdolności manualne, zmysł techniczny, a także wykazujesz się odpowiedzialnością i sumiennością w pracy.

 • Technolog mediów (m/k)
  Technolog mediów (m/k)

  Jako technolog mediów odpowiadasz za druk wysokiej jakości motywów na foliach opakowaniowych. Do Twoich obowiązków należy sterowanie i nadzorowanie najnowocześniejszych drukarek.

  Ausbildungsinhalte:

  • Konfigurowanie i sterowanie najnowocześniejszych drukarek
  • Utrzymywanie sprawności technicznej drukarek
  • Podstawy obróbki zdjęć, tworzenie profili kolorów, przygotowywanie prób koloru, produkcja i montaż form drukowych
  • Zapoznanie się z powiązanymi fazami produkcji, zarządzaniem jakością i przygotowywaniem pracy

  Czas trwania kształcenia i szkoły zawodowej:

  • Trzy lata
  • Jeden lub dwa dni nauki tygodniowo w Szkole Rzemiosła w Ravensburgu (pierwszy rok nauki) oraz w Szkole im. Ferdynanda von Steinbeisa w Ulm (drugi i trzeci rok nauki)

  Twój profil:

  Świadectwo ukończenia szkoły z dobrym wynikiem oraz zainteresowanie sterowanymi komputerowo urządzeniami produkcyjnymi. Ponadto dobre rozróżnianie kolorów oraz zmysł techniczny.

Studia

Dualne kierunki studiów

Oferujemy 7 dualnych kierunków studiów. W zależności od kierunku studiów możliwe jest odbycie części teoretycznej studiów w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Ravensburgu, Heidenheim lub Friedrichshafen bądź w Wyższej Szkole Zawodowej w Kempten. Informacje o innych kierunkach studiów można otrzymać na żądanie.

 • Ekonomika przedsiębiorstwa – przemysł

  W trakcie semestru praktyk lub w praktycznej części studiów dualnych w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii bądź studiów z rozszerzoną praktyką (SmvP) w Wyższej Szkole Zawodowej w Kempten przechodzisz przez wszystkie istotne dla kierunku studiów działy. Poza treściami edukacyjnymi nasi studenci otrzymują zadania związane z projektami, które muszą wykonać we własnym zakresie.

  Czas trwania i struktura studiów dualnych:

  • Studia trwają trzy lata
  • Faza teoretyczna odbywa się w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Ravensburgu
  • Fazy teoretyczne i praktyczne trwają każdorazowo trzy miesiące i są odbywane na zmianę

  Twój profil:

  • Matura lub wykształcenie średnie zawodowe
  • Wysoka własna motywacja, umiejętność pracy w zespole, samodzielne wykonywanie odpowiedzialnych zadan
 • Ekonomika przedsiębiorstwa – spedycja, transport i logistyka

  Podczas studiów możesz nauczyć się w firmie praktycznych sposobów rozwiązywania problemów logistycznych. Ponadto możesz poznać powiązane obszary działalności.

  Czas trwania i struktura studiów dualnych:

  • Studia trwają trzy lata
  • Faza teoretyczna odbywa się w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Heidenheim
  • Fazy teoretyczne i praktyczne trwają każdorazowo trzy miesiące i odbywają się na zmianę

  Twój profil:

  • Matura lub wykształcenie średnie zawodowe
  • Zainteresowania związane z logistyką i transportem, łatwość komunikacji oraz talent organizacyjny
 • Studia biznesowe – stosunki międzynarodowe

  Podczas studiów w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii poznasz podstawy zarządzania firmą oraz przyswoisz sobie wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i zarządzania międzykulturowego. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim oraz angielskim. Obowiązkowym językiem obcym jest język hiszpański.

  W firmie SÜDPACK możesz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce w działach zakupów, sprzedaży, marketingu lub logistyki.

  Czas trwania i struktura studiów dualnych:

  • Studia trwają trzy lata
  • Faza teoretyczna odbywa się w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Ravensburgu
  • Fazy teoretyczne i praktyczne trwają każdorazowo trzy miesiące i odbywają się na zmianę

  Twój profil:

  • Matura lub równoważne kwalifikacje przedmiotowe
  • Zainteresowanie językami obcymi, zarządzaniem firmą oraz stosunkami międzynarodowymi, łatwe nawiązywanie kontaktów i umiejętność pracy w zespole
 • Inżynieria zarządzania

  W praktycznej fazie studiów inżynierii zarządzania poznasz w firmie SÜDPACK zarówno działy biurowo-administracyjne, jak i produkcyjno-techniczne. Będziesz pełnić rolę łącznika pomiędzy technikami oraz pracownikami biurowymi.

  Czas trwania i struktura studiów dualnych:

  • Studia trwają trzy lata
  • Faza teoretyczna odbywa się w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Ravensburgu, w kampusie Friedrichshafen
  • Fazy teoretyczne i praktyczne trwają trzy lub sześć miesięcy i odbywają się na zmianę

  Twój profil:

  • Matura lub wykształcenie średnie zawodowe
  • Wysoka własna motywacja, zainteresowanie zagadnieniami ekonomicznymi i technicznymi oraz umiejętność pracy w zespole
 • Informatyka ekonomiczna

  Zdobytą podczas studiów fachową wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz technologii informacyjnych możesz zastosować bezpośrednio w naszej firmie. Głównie będziesz pracować w dziale programowania, zajmując się systemami IT.

  Czas trwania i struktura studiów dualnych:

  • Studia trwają trzy lata
  • Faza teoretyczna odbywa się w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Ravensburgu
  • Fazy teoretyczne i praktyczne trwają każdorazowo trzy miesiące i odbywają się na zmianę

  Twój profil:

  • Matura lub wykształcenie średnie zawodowe
  • Duże zainteresowanie pracą związaną z komputerami i systemami IT, matematyką, umiejętność pracy w zespole, wysoka własna motywacja
 • Technologia żywności oraz opakowań

  Studia są podzielone na studia podstawowe (semestr pierwszy i drugi) oraz studia rozszerzone (semestr trzeci do siódmego). W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę w zakresie technologii żywności oraz opakowań, przetwórstwa oraz termodynamiki. W piątym semestrze odbywają się praktyki semestralne w firmie SÜDPACK. W trakcie semestru praktyk oraz podczas ferii możesz wykorzystać i pogłębić swoją wiedzę, samodzielnie realizując projekty.

  Czas trwania i struktura studiów dualnych:

  • Studia trwają trzy i pół roku
  • Studia dualne odbywają się w Wyższej Szkole Zawodowej w Kempten
  • Jeden dzień w tygodniu spędzasz w firmie SÜDPACK w Ochsenhausen
  • W trakcie semestru praktyk oraz podczas ferii możesz także wykorzystać w praktyce swoją wiedzę w naszym zakładzie w Ochsenhausen

  Twój profil:

  • Matura lub wykształcenie średnie zawodowe
  • Zaliczone sześciotygodniowe praktyki wstępne, zainteresowanie naukami przyrodniczymi, zagadnieniami technicznymi i matematycznymi
 • Budowa maszyn – specjalizacja w zakresie technologii tworzyw sztucznych

  Specjalność technologia tworzyw sztucznych jest częścią kierunku studiów budowa maszyn. Poznasz zarówno podstawy budowy maszyn, jak i zdobędziesz wiedzę w zakresie technologii tworzyw sztucznych. Umiejętności te możesz wykorzystać w różnych działach firmy SÜDPACK. Ponadto będziesz samodzielnie realizować projekty.

  Czas studiów oraz Dualna Szkoła Wyższa:

  • Studia trwają trzy lata
  • Faza teoretyczna odbywa się w Dualnej Szkole Wyższej Badenii-Wirtembergii w Stuttgarcie, w kampusie Horb
  • Fazy teoretyczne i praktyczne trwają trzy lub sześć miesięcy i odbywają się na zmianę

  Twój profil:

  • Matura lub wykształcenie średnie zawodowe
  • Zainteresowanie matematyką i naukami przyrodniczymi, staranność w pracy, myślenie analityczne, łatwość komunikacji oraz chęć pracy nad własnymi projektami

Praktyki i praca wakacyjna

Inne oferty dla uczniów

Chcesz poznać życie zawodowe i zwiedzić przy tym różne działy? Możesz odbyć u nas praktyki lub popracować w okresie wakacyjnym.

 • Praktyki

  Nie wiesz jeszcze dokładnie, jaką drogę zawodową wybrać?
  Interesuje Cię wykształcenie techniczne, kształcenie w obszarze biurowo-administracyjnym lub studia dualne?

  Skorzystaj z szansy poznania zawodu i weź udział w praktykach próbnych w firmie SÜDPACK!
  Wyślij aplikację z życiorysem i krótkim listem motywacyjnym.

  W liście

  • przedstaw się,
  • opisz, w jakim obszarze chcesz odbyć praktyki,
  • wskaż czas trwania praktyk oraz swoją propozycję terminu ich odbycia.

  Wyślij nam swoją aplikację na adres

  SÜDPACK Verpackungen GmbH & Co. KG
  Personalabteilung

  Jägerstr. 23

  88416 Ochsenhausen

  T    +49 7352 925-01
  M   bewerbungsuedpackcom

  Masz pytania? Nasz dział kadr chętnie udzieli dodatkowych informacji.

 • Praca wakacyjna

  Masz ukończone 18 lat i szukasz odmiany od szkolnej codzienności? Chcesz podczas wakacji zdobyć praktyczne doświadczenie i zarobić? W takim razie to oferta dla Ciebie. W zależności od obciążenia możesz znaleźć wakacyjne zatrudnienie w każdym z działów naszej firmy. Z reguły szukamy przede wszystkim pracowników wakacyjnych wykonujących czynności w obszarze produkcyjnym, gdzie konieczna jest gotowość do pracy w systemie zmianowym.

  Wyślij aplikację ze swoim życiorysem i krótkim listem motywacyjnym.

  W liście

  • przedstaw się,
  • wskaż preferowany dział naszej firmy,
  • powiedz nam, jak długo i w jakim okresie chcesz u nas pracować (najlepiej minimum 14 dni

  Ponieważ wolne miejsca dla pracowników wakacyjnych oferujemy z bardzo małym wyprzedzeniem, prosimy o cierpliwość.

Kontakt

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Wyślij nam swoją aplikację na adres:

SÜDPACK Verpackungen GmbH & Co. KG
Personalabteilung

Jägerstr. 23

88416 Ochsenhausen

T    +49 7352 925-01
M   bewerbungsuedpackcom

Aktualne oferty pracy


Szczegółowe informacje