EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE FOLII

Wysokowydajne folie

Strategia dotycząca ekologicznych opakowań foliowych

Pomimo negatywnego wizerunku folie plastykowe są ważnym materiałem opakowaniowym, który chroni opakowane produkty przed działaniem czynników zewnętrznych oraz zepsuciem. Obowiązujące przepisy prawne oraz wymagania klientów wymuszają jednak opracowanie różnych koncepcji rozwoju ekologicznych rozwiązań w zakresie opakowań. Aby wesprzeć swoich klientów w doborze odpowiedniego materiału opakowaniowego, firma SÜDPACK opracowała strategię, która ukazuje różne drogi rozwoju ekologicznych opakowań foliowych. Ważną rolę odgrywają przy tym obszary, takie jak ograniczenie ilości materiału, zdolność do recyklingu, surowce odnawialne oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Firma SÜDPACK oferuje swoim klientom folie w każdym z tych czterech obszarów i jest tym samym partnerem wytyczającym kierunki w poszukiwaniu zrównoważonych strategii w dziedzinie opakowań.

Ograniczenie ilości materiału

Cieńsza, lżejsza, cenniejsza

Cieńsze folie pozwalają na ograniczenie wykorzystania zasobów bez konieczności rezygnowania z funkcjonalności opakowań. Dzięki udoskonaleniu naszych najważniejszych rodzajów folii oraz opracowaniu nowych rozwiązań mogliśmy w ostatnich latach osiągnąć znaczące oszczędności materiałów do 50% oraz redukcję grubości, zwiększając jednocześnie wydajność. Dotyczy to produktów z serii Veraplex World, Multipeel Family, Multifol Range, Multi SV Skin.

  • To takie proste: cały materiał, który został zaoszczędzony na początku, nie musi być ostatecznie poddawany recyklingowi.

Zdolność do recyklingu

Polepszona zdolność do recyklingu

Zdolność do recyklingu folii i opakowań to ważny element wielu strategii zrównoważonego rozwoju. Aby sprostać wymaganiom dotyczącym zdolności do recyklingu, stawianym na całym świecie przez klientów, handel oraz prawodawstwo, odpowiednio dostosowaliśmy nasz asortyment produktów: linia xPEP obejmuje folie oparte na poliolefinach. Nasza linia Pure oparta jest na polipropylenie. Dla naszych klientów oznacza to: niezależnie od tego, czy dotychczas używali rozwiązań do ponownego zamykania Multipeel, zapewniającej bezpieczne zamknięcie folii Safe Peel, wszechstronnej folii miękkiej czy cienkich worków, nie muszą rezygnować z właściwości funkcjonalnych.

  • Możliwość ponownego wykorzystania i recyklingu materiału opakowaniowego
  • Odpowiedź na wymagania ustawowe dotyczące zdolności opakowań do recyklingu
  • Rozwój różnych koncepcji opakowań przeznaczonych do różnych zastosowań

Surowce odnawialne

Zielona wizja – folie w całości wytwarzane z surowców odnawialnych lub zawierające surowce odnawialne

Stosując surowce odnawialne takie jak trzcina cukrowa lub kukurydza w naszych foliach oraz papier w połączeniu z naszymi foliami, wykorzystujemy naturalne zasoby. Folie górne i dolne oraz folie typu Flow Pack z naszej linii xpect wykorzystujące surowce odnawialne zapewniają taką samą ochronę produktów jak tradycyjne tworzywa sztuczne. Nasza folia Planova Flow Pack oparta na polilaktydzie (PLA) nie tylko optymalnie chroni opakowane produkty, lecz także przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu. Kaszerowane opakowania foliowe wyróżniają się szlachetnym wyglądem i wykorzystaniem surowców odnawialnych. Nasza linia SÜDPACK Craft obejmuje wysokiej jakości opakowania foliowe, w których wykorzystany jest także papier. Obejmuje ona produkty Ecocraft Shape, Ecocraft Skin, Veraplex Craft oraz Planova Craft.
Na życzenie produkty mogą być także kaszerowane z wykorzystaniem papieru z certyfikatem FSC®. Kod licencyjny FSC-C148939.

  • Niezwykły potencjał do redukcji emisji gazów cieplarnianych i śladu węglowego
  • Alternatywa dla folii opartych na ropie naftowej
  • Pozytywny wpływ na bilans środowiskowy opakowania z tworzywa sztucznego

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym

Stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie opakowań giętkich to najważniejszy krok do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. W tym celu wszystkie ogniwa łańcucha wartości muszą ze sobą współdziałać w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Odbywa się to między innymi w ramach inicjatyw takich jak CEFLEX lub projektów takich jak ChemCycling, który realizujemy we współpracy z firmą BASF. Recykling chemiczny mógłby stać się nową metodą uzupełniającą dotychczasowe opcje recyklingu. Umożliwia on ponowne wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych, których obecnie nie można poddać recyklingowi, np. mieszanych, nieoczyszczonych lub wielowarstwowych tworzyw sztucznych. Pozyskany w ten sposób surowiec może być bez zastrzeżeń ponownie wykorzystany do produkcji opakowań produktów spożywczych.

Więcej informacji dot. ChemCycling
Więcej informacji dot. projektu pilotażowego

 

R-line

Już teraz jednak określone materiały pochodzące z recyklingu mogą być ponownie wykorzystywane do produkcji opakowań żywności. W naszej linii R stosujemy zgodnie z wymogami prawa żywnościowego materiały uzyskane z odpadów poużytkowych, aby w ten sposób zwiększyć udział materiałów pochodzących z recyklingu.

Zachęcamy do informowania klientów o Państwa ekologicznych opakowaniach

Tylko skuteczna komunikacja pomoże wzmocnić wizerunek marki i lojalność klientów. Ponieważ opakowania z tworzyw sztucznych są ekologiczne.

Kontakt

Zdecyduj

Nasi eksperci służą kompleksową poradą.