Recykling chemiczny

OD GOSPODARKI LINEARNEJ DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Odpady z tworzyw sztucznych jako cenne surowce? Tak! Recykling chemiczny umożliwia ponowne wykorzystanie materiałów, które dotychczas nie mogły być poddawane recyklingowi mechanicznemu. Podczas recyklingu chemicznego stare tworzywa sztuczne są w ramach procesu termochemicznego przetwarzane do postaci pierwotnego surowca, z którego my produkujemy zaawansowane technologicznie folie. Są one następnie wykorzystywane do pakowania produktów o wysokich wymaganiach dotyczących jakości i higieny takich jak żywność. 
Wykorzystując surowce pozyskane w drodze recyklingu chemicznego, wspieramy także Państwa – w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony zasobów oraz redukcji emisji CO2. 

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w firmie SÜDPACK znajdziesz tutaj.

Korzyści

PLUS DLA WSZYSTKICH – DZIAŁANIE NA RZECZ ŚRODOWISKA

  • Najlepsza technologia recyklingu dotycząca odpadów z tworzyw sztucznych niezdatnych obecnie do recyklingu, takich jak wielowarstwowe, mieszane lub zanieczyszczone tworzywa sztuczne.
  • Zastąpienie surowców kopalnych olejem pirolitycznym z odpadowych tworzyw sztucznych
  • Poprawienie bilansu CO2 poprzez zamknięcie obiegów oraz wielokrotne, ponowne wykorzystywanie materiałów
  • Możliwość pakowania produktów o wysokich wymaganiach dotyczących higieny, ochrony mechanicznej itd., dzięki jakości pierwotnego surowca 
  • Dopuszczenie do bezpośredniego kontaktu z żywnością
  • Wnosi trwały wkład w dekarbonizację przemysłu tworzyw sztucznych

Ślad ekologiczny

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Pod względem wykorzystania mieszanych lub zanieczyszczonych tworzyw sztucznych recykling chemiczny jest zdecydowanie bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż obróbka termiczna. Potwierdza to także ocena cyklu życia sporządzona przez firmę Sphera na zlecenie firmy BASF zgodnie z normą ISO 14040/44. 
Nasz wniosek: aby zapewnić odpowiedzialne gospodarowanie zasobami oraz prawidłowe funkcjonowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, należy zawsze uwzględnić cały cykl życia produktu i określić najbardziej odpowiednią metodę wykorzystania. W zakresie mieszanych i zanieczyszczonych tworzyw sztucznych preferowanym środkiem jest według nas recykling chemiczny:

  • Recykling: Dzięki pirolizie emisja CO2 jest o 50% niższa niż w przypadku obróbki termicznej
  • Produkcja surowców: Niższa emisja CO2 podczas produkcji tworzyw sztucznych dzięki zastosowaniu produktów na bazie oleju pirolitycznego zamiast nafty, czyli paliwa pozyskiwanego z surowców kopalnych
  • Zamknięte obiegi: Wielokrotny recykling materiałów przy zachowaniu jakości nowego produktu
  • Ślad węglowy produktu: redukcja emisji CO2 pomaga obniżyć ślad węglowy Państwa produktó

Dodatkowe informacje dotyczące ekologicznego śladu węglowego recyklingu chemicznego są dostępne tutaj.
 

Projekty klientów

PRZYJEMNOŚC BEZ POCZUCIA WINY

Nowa mortadela drobiowa marki Gutfried jest „bio” – jednak także jej opakowanie jest ekologiczne. Grupa Zur Mühlen, jako pierwszy producent z branży wędliniarskiej, w ramach swojej innowacyjnej koncepcji opakowań stosuje w dwóch trzecich tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu chemicznego. Higieniczne opakowanie z laminatu oferuje taką samą wysoką ochronę produktu i wydajność, jak opakowanie wykonane z pierwotnego surowca. Mortadela drobiowa bio marki Gutfried to nie tylko przyjemność bez poczucia winy, lecz także mniej plastikowych odpadów i oszczędne gospodarowanie ograniczonymi zasobami. W końcu zrównoważony rozwój to zobowiązanie. I musi ono być realizowane każdego dnia. 
 

OD PROJEKTU PILOTAŻOWEGO DO DOJRZAŁOŚCI RYNKOWEJ

Nowe opakowanie Zottarella wyznacza standardy. Opakowanie, do którego produkcji zużyto 25% mniej surowców kopalnych, w stu procentach chroni zarówno standardowe kulki, jak i kulki XXL tego markowego sera Mozzarella. Wszak firma Zott w równym stopniu przywiązuje wagę do bezpieczeństwa i przydatności produktów do spożycia, jak do zmniejszenia ilości materiału opakowaniowego oraz oszczędnego gospodarowania zasobami. Na bazie opracowanego wspólnie przez firmy SÜDPACK i BASF prototypu wykonanego w 100 % z materiału pochodzącego z recyklingu chemicznego powstało gotowe opakowanie, które od maja 2020 r. jest w handlu. „To ważny krok w kierunku działającego obiegu recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych” – cieszy się Andreas Strunk, kierownik działu produkcji, technologii i zarządzania łańcuchem dostaw w firmie Zott.

Nasze działania w zakresie recyklingu chemicznego

FIRMA SÜDPACK INWESTUJE WE WSPÓLNY PROJEKT REALIZOWANY Z FIRMĄ RECENSO

Firma SÜDPACK wspólnie z firmą RECENSO angażuje się w upowszechnienie recyklingu chemicznego jako technologii uzupełniającej recykling mechaniczny. Firma RECENSO specjalizuje się w tworzeniu systemów odzyskiwania surowców, a także opracowała metodę przetwarzania zmieszanych frakcji tworzyw sztucznych. Powstający w ten sposób surowiec jest udostępniany przemysłowi chemicznemu, który wytwarza z niego tworzywa sztuczne o jakości nowych produktów. Celem współpracy jest wykorzystanie surowców wtórnych związanych z produkcją jako materiału wyjściowego, a następnie wytwarzanie z nich opakowań na produkty dla branży spożywczej i medycznej spełniających wysokie standardy w zakresie jakości i higieny.

Przełom w zakresie zdatności tworzyw sztucznych do recyklingu

Dnia 2 lutego 2021 roku pierwsza cysterna z ropą naftową pozyskaną metodą recyklingu chemicznego z surowców wtórnych firmy SÜDPACK wyjechała z pilotażowego zakładu firmy RECENSO zlokalizowanego w Ennigerloh w rejonie Münster. Celem tej strategicznej współpracy jest pozyskiwanie na skalę przemysłową – z wykorzystaniem technologii firmy CARBOLIQ – surowców z surowców wtórnych, które dotychczas były niezdatne do recyklingu mechanicznego, a w efekcie zamknięcie kolejnych obiegów w branży opakowań.

ZNACZENIE DLA FIRMY SÜDPACK

W dziedzinie opakowań tworzywa sztuczne mają wiele zalet w porównaniu z innymi materiałami: Obejmują one funkcjonalność, ochronę produktu, ciężar i niski ślad węglowy na przestrzeni całego łańcucha wartości. Jednak nawet dzisiaj w naszych wysokowydajnych foliach przeznaczonych do wielu różnych zastosowań nie możemy zrezygnować z ważnych materiałów, które nie nadają się do recyklingu mechanicznego. Recykling chemiczny to sensowna metoda umożliwiająca ponowne, przemysłowe wykorzystanie takich wielowarstwowych laminatów, która w połączeniu z recyklingiem mechanicznym gwarantuje realizację ambitnych celów związanych z poziomem recyklingu. Dlatego firma SÜDPACK angażuje się w udoskonalanie obu metod recyklingu oraz rozwój produktów nadających się do recyklingu mechanicznego.

WAŻNE POLIMERY

Zaawansowane technologicznie folie firmy SÜDPACK składają się z wielu warstw. I wiele oferują. Przede wszystkim – wysoką ochronę. Do produkcji naszych folii wykorzystujemy obecnie polimery, które dzisiaj klasyfikuje się jako niezdatne do recyklingu mechanicznego. Struktur zawierających takie materiały nie można więc ponownie wprowadzić do obiegu, ani po prostu zastąpić alternatywnymi koncepcjami. Dzięki recyklingowi chemicznemu można jednak z tych materiałów pozyskać cenne surowce. My z kolei produkujemy z nich wysokowydajne folie o jakości nowego produktu, zamykając tym samym obieg.

BEZPIECZNY KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ

Recyklaty pozyskiwane w procesach recyklingu mechanicznego zwykle nie nadają się do wszystkich zastosowań, między innymi nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością. Produkcja opakowań na żywność lub produkty medyczne, wykonanych w 100% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, jest obecnie praktycznie niemożliwa ze względu na obowiązujące przepisy prawne oraz specjalne wymagania dotyczące ochrony produktu i barierowości opakowań. Dlatego takie recyklaty mogą być najczęściej wykorzystywane tylko do wytwarzania produktów niższej jakości.

WHITE PAPER RECYKLINGU CHEMICZNEGO

Opakowania z tworzyw sztucznych są po ich zużyciu traktowane przez firmę SÜDPACK nie jak odpady, lecz jak cenne zasoby. „Dlatego forsujemy uznanie recyklingu chemicznego za metodę uzupełniającą, a poprzez realizację przełomowych projektów pilotażowych pokazujemy, jak innowacyjne koncepcje rozwiązań mogą przyczynić się do zamknięcia obiegów” – wyjaśnia Carolin Grimbacher.

Kontakt

CZY MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA DOTYCZĄCE RECYKLINGU CHEMICZNEGO?

Chętnie udzielimy informacji i porady w tym temacie.