OPAKOWANIA FOLIOWE SĄ EKOLOGICZNE

Do ochrony żywności

GDYBY NIE MARNOWANO ŻYWNOŚCI, NIE BYŁOBY GŁODU

Opakowania stanowią ochronę żywności, ponieważ najbardziej szkodliwe dla klimatu byłoby niezagwarantowanie dostatecznej ochrony produktu i dopuszczenie do jego zepsucia. Na całym świecie więcej żywności produkuje się niż spożywa. Opakowanie nie może zapobiec marnowaniu żywności, ale może zapobiec jej zepsuciu. Dlatego opakowania foliowe o wysokiej funkcjonalności chronią zawartość przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem, światłem i nadmiarem tlenu. Ponadto pozwalają wydłużyć termin przydatności do spożycia i utrzymać jakość produktu.

263 miliony ton zmarnowanego mięsa rocznie. Odpowiada to 75 milionom sztuk bydła*

Mięso niezapakowane jest przydatne do spożycia przez 4 dni. Mięso zapakowane próżniowo zachowuje przydatność do spożycia przez ok. 30 dni.**

źródło: *FAO, 2012 | **FPA

Ochrona artykułów medycznych

OPAKOWANIA GIĘTKE RATUJĄ ŻYCIE

i umożliwiają zapewnienie opieki medycznej we wszystkich częściach globu.

 • Sterylne i higieniczne
 • Zabezpieczone przed fałszerstwem
 • Antybakteryjne
 • Gwarancja pierwszego otwarcia
 • Ochrona produktu
 • Zabezpieczenie przed dziećmi

 

Folie wielowarstwowe

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA WYKORZYSTUJĄCE NAJNOWOCZEŚNIEJSZE TECHNOLOGIE

Dzięki różnym warstwom i właściwościom folie wielowarstwowe spełniają wymagane funkcje, takie jak ochrona żywności i produktów farmaceutycznych. Indywidualnie dostosowane bariery zapewniają ochronę opartą na przemyślanej kombinacji różnych materiałów.

Przy tym wszystkim nasze folie są nawet do 4 razy cieńsze od włosa i zapewniają indywidualną ochronę produktu.

Sprzyjanie globalnemu rozwojowi

GLOBALIZACJA, ROZWÓJ I URBANIZACJA

prowadzą do zwiększenia obrotu towarami, a także do pojawiania się nowych wyzwań w zakresie zaopatrzenia.

 • Dzięki mniejszemu ciężarowi i oszczędności miejsca w całym okresie użytkowania opakowania giętkie wymagają znacznie mniejszych zdolności transportowych.
 • Większa ilość produktów w ramach jednego transportu oznacza mniejszy ruch oraz mniejsze obciążenie infrastruktury i środowiska.
 • Opakowania giętkie oferują jednak taką samą ochronę produktu jak alternatywne rodzaje opakowań, przy mniejszej wadze materiału.

 

Zmiany klimatu

PRZECIW ZMIANOM KLIMATU

Zmiany klimatu stanowią jedno z największych wyzwań dla ludzkości. Każdy człowiek emituje rocznie około 9,7 ton CO2. Opakowania giętkie przyczyniają się do emisji 10 kg CO2.

10 kg CO2 – co to oznacza?

45 km latania rocznie

lub

źródło: myclimate, flight, Economy class, 900km, flight

100 metrów jazdy samochodem dziennie

lub

źródło: myclimate, car, 1 Person, petrol, 8l/100km

4 steki wołowe zjadane w roku

źródło: IFEU, 2016, 1kg beef

Emisja CO2, do której przyczyniają się opakowania giętkie, jest jak „narzut na ubezpieczenie”, ponieważ najbardziej szkodliwe dla klimatu byłoby niezagwarantowanie dostatecznej ochrony żywności i dopuszczenie do jej zepsucia.

Gdyby bowiem „marnowanie żywności” było krajem, to byłby on trzecim największym emitentem gazów cieplarnianych.

Ochrona zasobów

STAŁE UDOSKONALANIE OPAKOWAŃ

Do produkcji opakowań giętkich zużywa się na całym świecie tylko niewielkie ilości ropy naftowej. W firmie SÜDPACK stale udoskonalamy nasze folie, aby dodatkowo zminimalizować zużycie zasobów. Jeśli cała żywność w Unii Europejskiej byłaby zapakowana w opakowania giętkie, pozwoliłoby to zaoszczędzić 26 milionów ton materiału opakowaniowego*.

 • Mniejsze zużycie zasobów dzięki redukcji grubości materiału.
 • Rozwój alternatywnych koncepcji zapewniających porównywalną wydajność – na przykład bioplastików.
 • Musi to być zgodne z całym łańcuchem wartości.

źródło:*FPE, 2019

Dalsze przetwarzanie surowców

CENNE SUROWCE WTÓRNE ZAMIAST ŚMIECI

 • Zwiększenie poziomu recyklingu i dalsze zakazy dotyczące składowania nieprzetworzonych odpadów, sprzyjające szybszemu przejściu na gospodarkę cyrkulacyjną.
 • Surowce wtórne mogą być wykorzystane do celów energetycznych lub poddane recyklingowi, stając się ponownie częścią gospodarki cyrkulacyjnej.
 • Niekontrolowane usuwanie odpadów szkodzi środowisku i powoduje utratę surowców.