Zrównoważony rozwój wynika z szacunku

Długotrwałość

TWORZYMY NASZE ŚRODOWISKO NATURALNE W OPARCIU O ŚWIADOME WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW

Jako jeden z liderów rynkowych i technologicznych w branży wysokiej jakości folii barierowych firma SÜDPACK szczególnie czuje się w obowiązku kształtowania przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach odpowiednio zintensyfikowaliśmy nasze wysiłki w tym kluczowym obszarze.

  • Staramy się tak organizować produkcję naszych folii, aby była ona w najwyższym stopniu bezpieczna i ekologiczna.
  • Do minimum redukujemy zużycie materiałów i zasobów koniecznych do wytwarzania naszych produktów. Jednocześnie pracujemy nad udoskonalaniem zdolności do recyklingu naszych produktów.
  • Dzięki stosowaniu recyklatów polepszamy bilans ekologiczny naszych folii, które są zawsze zgodne z wymogami prawa żywnościowego.

Zagadnienia ekonomiczne

Produktywność i jakość dzięki najnowszym innowacjom

Z ekonomicznego punktu widzenia decydujące znaczenie dla firmy SÜDPACK mają innowacyjność, wydajność, jakość i obsługa klienta. Tylko najwyższe osiągnięcia w tych obszarach zagwarantują trwały rozwój ekonomiczny firmy w Niemczech. Partnerskie stosunki z klientami i dostawcami mają równie wielkie znaczenie dla innowacyjności i dostępności surowców, jak stały rozwój i strategiczne ukierunkowanie własnego przedsiębiorstwa.

Zagadnienia socjalne

Zaangażowanie na rzecz pracowników i społeczeństwa

Najważniejszym elementem gwarantującym pewny rozwój ekonomiczny są nasi pracownicy. Nasze cele możemy osiągać tylko dzięki zmotywowanym pracownikom, którzy identyfikują się z firmą SÜDPACK i jej wizją. Głęboka więź przedsiębiorstwa i wielu pracowników z regionem znajduje odzwierciedlenie w zaangażowaniu w sprawy regionu.

Zagadnienia ekologiczne

Ochrona zasobów dla dobra środowiska naturalnego

Dla nas – jako firmy rodzinnej, która jest silnie zakorzeniona w regionie – bardzo ważna jest ochrona środowiska naturalnego będącego podstawą naszego bytu. Ochrona zasobów, efektywność energetyczna, redukcja emisji oraz wywieranie pozytywnego wpływu na gospodarkę obiegową (recykling, przetwarzanie odpadów) to dla nas najważniejsze cele w ramach odpowiedzialności ekologicznej. Konsekwentna redukcja emisji, oszczędność surowców i zmniejszenie ilości odpadów, a także certyfikowany system zarządzania energią, pozwoliły znacząco zredukować ślad węglowy naszych rozwiązań w zakresie opakowań.

Folie

OPAKOWANIA GIĘTKIE SĄ EKOLOGICZNE

Ochrona

Opakowania stanowią ochronę żywności i artykułów medycznych, ponieważ najbardziej szkodliwe dla klimatu byłoby niezagwarantowanie dostatecznej ochrony produktu i dopuszczenie do jego zepsucia. Na całym świecie więcej żywności produkuje się niż spożywa. Opakowanie nie może zapobiec marnowaniu żywności, ale może zapobiec jej zepsuciu. Dlatego opakowania foliowe o wysokiej funkcjonalności chronią zawartość przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem, światłem i nadmiarem tlenu. Ponadto pozwalają wydłużyć termin przydatności do spożycia i utrzymać jakość produktu.

Sprzyjanie wzrostowi

Globalizacja, rozwój i urbanizacja prowadzą do zwiększenia obrotu towarami, a także do wzrostu wymagań dotyczących zaopatrzenia. Opakowania giętkie oferują taką samą ochronę produktu jak alternatywne rodzaje opakowań np. szkło lub metal, przy mniejszym zużyciu materiału. Cieńsze i lżejsze opakowania pozwalają zmniejszyć ciężar i oszczędzić miejsce podczas transportu. Dzięki temu można znacząco zwiększyć ilość transportowanego towaru, zmniejszając jednocześnie obciążenie infrastruktury i środowiska.

Ochrona zasobów

Do produkcji opakowań giętkich zużywa się na całym świecie tylko niewielkie ilości ropy naftowej. W firmie SÜDPACK stale udoskonalamy nasze folie, aby dodatkowo zminimalizować zużycie zasobów. Skupiamy się przede wszystkim na zmniejszaniu grubości materiału. Ponadto opracowujemy alternatywne koncepcje zapewniające porównywalną wydajność np. tworzywa sztuczne z surowców odnawialnych.


Wartość

Nasze folie to nie odpady, lecz wartościowe surowce wtórne, które mogą być przetwarzane w zakładach recyklingu lub wykorzystywane w procesach odzyskiwania energii. Wymaga to jednak odpowiedniego sortowania już na etapie usuwania, ponieważ niekontrolowane usuwanie odpadów szkodzi środowisku i powoduje utratę ważnych surowców.Świat produktów

Ekologiczne koncepcje folii

Rozwój produktów i organizacja produkcji odbywają się z uwzględnieniem trzech aspektów – „unikania, zmniejszania, wykorzystywania”. Nasze ekologiczne koncepcje folii pozwalają na znaczące oszczędności materiałów, przyczyniając się do ochrony zasobów, a jednocześnie zapewniają optymalną ochronę produktu.

Członkostwo

Aktywne członkostwo

 

Angażujemy się również w podejmowane w całym przemyśle inicjatywy mające na celu wdrażanie wyższych standardów produkcji i przetwarzania tworzyw sztucznych.

  • Jako członek inicjatywy IK „Null Granulatverlust” (Bez strat granulatu) dbamy o to, aby granulaty tworzyw sztucznych z naszej produkcji nie przedostawały się do środowiska.
  • Będąc aktywnym członkiem konsorcjum przedsiębiorstw CEFLEX, pracujemy nad zwiększeniem udziału opakowań elastycznych w gospodarce obiegowej.
  • Firma Südpack jest reprezentowana na forach SEDEX i EcoVadis, a także dba o stałą poprawę ocen.

RAPORT NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

W rodzinnej firmie SÜDPACK przywiązuje się wielką wagę do zrównoważonego rozwoju – bynajmniej nie w związku z bieżącą dyskusją o opakowaniach z tworzywa sztucznego i ich wpływie na światowe ekosystemy. „Ochrona produktów, ludzi i środowiska zawsze stanowiła centralny element naszej pracy” – wyjaśnia Johannes Remmele, prezes firmy SÜDPACK.

 

 

Kontakt

Czy mają Państwo pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju?

Chętnie udzielimy informacji i porady w tym temacie.