Przełom w zakresie zdatności tworzyw sztucznych do recyklingu

Dnia 2 lutego 2021 roku pierwsza cysterna z ropą naftową pozyskaną metodą recyklingu chemicznego z surowców wtórnych firmy SÜDPACK wyjechała z pilotażowego zakładu firmy RECENSO zlokalizowanego w Ennigerloh w rejonie Münster. Celem tej strategicznej współpracy jest pozyskiwanie na skalę przemysłową – z wykorzystaniem technologii firmy CARBOLIQ – surowców z surowców wtórnych, które dotychczas były niezdatne do recyklingu mechanicznego, a w efekcie zamknięcie kolejnych obiegów w branży opakowań.

 

To wyjątkowe wydarzenie, które było sygnałem dla całej branży. Wraz ze swoimi partnerami RECENSO i COUNT firma SÜDPACK pokazała, że surowce wtórne powstające podczas produkcji folii nie są odpadami, lecz mogą być cennymi surowcami.

Dzięki recyklingowi chemicznemu z wielowarstwowych, mieszanych lub zanieczyszczonych laminatów, których utylizacja poprzez recykling mechaniczny była dotychczas niemożliwa, można teraz pozyskiwać cenne chemikalia bazowe, przyczyniając się tym samym do ochrony zasobów. Pozyskane tworzywa sztuczne nadają się z kolei do produkcji folii o wysokiej wydajności, które mogą być wykorzystywane do pakowania produktów o wysokich wymaganiach w zakresie jakości i higieny takich jak żywność.

Firma SÜDPACK, jako wiodący producent tych zaawansowanych technologicznie folii, szczególnie czuje się zobowiązana do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Inwestując we współpracę z firmą RECENSO będącą specjalistą w zakresie odzyskiwania surowców, firma SÜDPACK realizuje długofalową strategię obejmującą udoskonalanie technologii recyklingu chemicznego i upowszechnienie na rynku tej metody jako alternatywy dla klasycznego recyklingu. Umożliwi to zamknięcie obiegów surowców wtórnych i zapewnienie wysokiego poziomu recyklingu w branży opakowań. Ponadto metoda ta w znaczącym stopniu przyczyni się do optymalizacji zarządzania surowcami wtórnymi w firmie SÜDPACK i osiągnięcia ważnego celu, jakim jest neutralność klimatyczna.

„Jesteśmy w firmie SÜDPACK w pełni świadomi naszej odpowiedzialności ekologicznej i społecznej, wiemy też, że to my odpowiadamy za cały cykl życia naszych materiałów opakowaniowych” – wyjaśnia Johannes Remmele, udziałowiec firmy SÜDPACK. „Dlatego szczególnie zależy nam na zapewnieniu odpowiedniego recyklingu tych materiałów po ich wykorzystaniu, dzięki czemu w znaczącym stopniu będziemy mogli przyczynić się do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, a także do redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2”.

Data 2 lutego 2021 roku jest więc przełomowa zarówno dla firmy SÜDPACK oraz jej partnerów, jak i dla całej branży opakowań. Współpraca tych firm ma ostatecznie potwierdzić, że ekologiczne pakowanie może i musi być opłacalne. „Z naszego punktu widzenia recykling chemiczny to obiecujący początek, a akceptowana już przez konsumentów na rynku energetycznym metoda bilansu masowego jest możliwa do zastosowania w przypadku wykorzystania produktów pochodzących z recyklingu chemicznego jako surowców w przemysłowym przetwórstwie tworzyw sztucznych” – dodaje Johannes Remmele.

Dodatkowe informacje dostępne są tutaj