Zrównoważony rozwój wynika z szacunku

Opakowania giętkie są ekologiczne

OPAKOWANIA FOLIOWE SĄ EKOLOGICZNE

Zwłaszcza w branży opakowań temat zrównoważonego rozwoju odgrywa znaczącą rolę. W wielu dziedzinach współczesnego życia opakowania są nie tyle pomocne, co po prostu nieodzowne, spełniając w naszym nowoczesnym społeczeństwie ważną rolę: chronią żywność i lekarstwa, pomagają chronić zasoby, wspierać globalny rozwój, a wreszcie – jako surowiec wtórny – mogą być ponownie przetwarzane.

 

 

Długotrwałość

TWORZYMY NASZE ŚRODOWISKO NATURALNE W OPARCIU O ŚWIADOME WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW

Jako jeden z liderów rynkowych i technologicznych w branży wysokiej jakości folii barierowych firma SÜDPACK szczególnie czuje się w obowiązku kształtowania przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach odpowiednio zintensyfikowaliśmy nasze wysiłki w tym kluczowym obszarze.

  • Staramy się tak organizować produkcję naszych folii, aby była ona w najwyższym stopniu bezpieczna i ekologiczna.
  • Do minimum redukujemy zużycie materiałów i zasobów koniecznych do wytwarzania naszych produktów. Jednocześnie pracujemy nad udoskonalaniem zdolności do recyklingu naszych produktów.
  • Dzięki stosowaniu recyklatów polepszamy bilans ekologiczny naszych folii, które są zawsze zgodne z wymogami prawa żywnościowego.

Zagadnienia ekonomiczne

Produktywność i jakość dzięki najnowszym innowacjom

Z ekonomicznego punktu widzenia decydujące znaczenie dla firmy SÜDPACK mają innowacyjność, wydajność, jakość i obsługa klienta. Tylko najwyższe osiągnięcia w tych obszarach zagwarantują trwały rozwój ekonomiczny firmy w Niemczech. Partnerskie stosunki z klientami i dostawcami mają równie wielkie znaczenie dla innowacyjności i dostępności surowców, jak stały rozwój i strategiczne ukierunkowanie własnego przedsiębiorstwa.

Zagadnienia socjalne

Zaangażowanie na rzecz pracowników i społeczeństwa

Najważniejszym elementem gwarantującym pewny rozwój ekonomiczny są nasi pracownicy. Nasze cele możemy osiągać tylko dzięki zmotywowanym pracownikom, którzy identyfikują się z firmą SÜDPACK i jej wizją. Głęboka więź przedsiębiorstwa i wielu pracowników z regionem znajduje odzwierciedlenie w zaangażowaniu w sprawy regionu.

Zagadnienia ekologiczne

Ochrona zasobów dla dobra środowiska naturalnego

Dla nas – jako firmy rodzinnej, która jest silnie zakorzeniona w regionie – bardzo ważna jest ochrona środowiska naturalnego będącego podstawą naszego bytu. Ochrona zasobów, efektywność energetyczna, redukcja emisji oraz wywieranie pozytywnego wpływu na gospodarkę obiegową (recykling, przetwarzanie odpadów) to dla nas najważniejsze cele w ramach odpowiedzialności ekologicznej. Konsekwentna redukcja emisji, oszczędność surowców i zmniejszenie ilości odpadów, a także certyfikowany system zarządzania energią, pozwoliły znacząco zredukować ślad węglowy naszych rozwiązań w zakresie opakowań.

Niemiecka ustawa o opakowaniach

OPAKOWANIA W CENTRUM UWAGI USTAWODAWCÓW

W branży tworzyw sztucznych w Niemczech ważnym tematem są przede wszystkim Ustawa o opakowaniach, która zastąpiła Rozporządzenie o opakowaniach, oraz wynikające z niej wymagania. Podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu opakowania napełnione produktem, importowane czy krajowe, muszą teraz nie tylko przystąpić do jednego z dualnych systemów recyklingu opakowań, lecz także zarejestrować swoje dane w Centralnym Rejestrze Opakowań. Nie da się dokładnie przewidzieć, jakie konsekwencje dla branży opakowań przyniesie ta zmiana. Jedno jest jasne – zmiany będą. Niezależnie od tego, w jakim kierunku pójdą te zmiany, firma SÜDPACK intensywnie pracuje nad różnymi koncepcjami rozwiązań. Naszym klientom i konsumentom chcemy dostarczać najlepszą jakość, a przede wszystkim chcemy jak najlepiej przygotować się na wymagania zmieniającego się na całym świecie ustawodawstwa.

Świat produktów

Ekologiczne koncepcje folii

Rozwój produktów oraz organizacja naszej produkcji i całego procesu produkcyjnego odbywają się z uwzględnieniem trzech aspektów – „unikania, zmniejszania, wykorzystywania”. Nasze ekologiczne koncepcje folii pozwalają na znaczące oszczędności materiałów, przyczyniając się do ochrony zasobów. Ponadto niektóre z naszych folii oferują lepszą zdolność do recyklingu lub bazują na biopolimerach, czyli polimerach z surowców odnawialnych. W centrum uwagi pozostaje jednak zawsze ochrona produktu.

Chemiczny recykling

Pionierski projekt ChemCycling we współpracy z BASF

Nowy metodę recyklingu może w przyszłości stanowić tzw. ChemCycling, technologia, którą firma SÜDPACK poddaje próbom w ramach projektu prowadzonego wspólnie z BASF: „Recykling chemiczny umożliwia ponowne wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych, których obecnie nie można poddać recyklingowi, np. mieszanych, nieoczyszczonych lub wielowarstwowych tworzyw sztucznych“, wyjaśnia Johannes Remmele. W ramach procesów termochemicznych tworzywa sztuczne są wykorzystywane do produkcji gazu syntezowego lub oleju popirolitycznego. Substancje te można ponownie wykorzystywać w przemyśle chemicznym. Mogą one po części zastąpić surowce kopalne i być wykorzystywane przez SÜDPACK jako podstawowy materiał do produkcji nowych folii. Podkreślenia wymaga, że surowiec pozyskany w ramach technologii ChemCycling nie odbiega jakościowo od surowca pierwotnego i może być bez zastrzeżeń stosowany do produkcji opakowań produktów spożywczych.

Członkostwo

Aktywne członkostwo

 

Angażujemy się również w podejmowane w całym przemyśle inicjatywy mające na celu wdrażanie wyższych standardów produkcji i przetwarzania tworzyw sztucznych.

  • Jako członek inicjatywy IK „Null Granulatverlust” (Bez strat granulatu) dbamy o to, aby granulaty tworzyw sztucznych z naszej produkcji nie przedostawały się do środowiska.
  • Będąc aktywnym członkiem konsorcjum przedsiębiorstw CEFLEX, pracujemy nad zwiększeniem udziału opakowań elastycznych w gospodarce obiegowej.
  • Firma Südpack jest reprezentowana na forach SEDEX i EcoVadis, a także dba o stałą poprawę ocen.

Kontakt

Czy mają Państwo pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju?

Chętnie udzielimy informacji i porady w tym temacie.