SÜDPACK Slovensko s.r.o.

Každý deň pracujeme na produktoch s najvyššou kvalitou pre konečného zákazníka. S novými myšlienkami a technológiami ako aj s tradíciou stability a spoľahlivosti,
sa SÜDPACK stal jedným z popredných dodávateľov baliacich fólií a riešení v Európe, čo nás rovnako stavia do pozície nových výziev pre budúcnosť.
 
Ste perspektívny nákupca, zákazník, dodávateľ, zamestnanec, konkurent, alebo sa chcete iba informovať ?  Tešíme sa na Váš záujem a vítame Vašu vlastnú víziu spolupráce so spoločnosťami skupiny SÜDPACK. Ak máte záujem o viac informácií, prosíme, aby ste nás kontaktovali.
 
Dohodnite si s nami osobné stretnutie.

SÜDPACK Slovensko s.r.o.

Rybnicná 40/e
SK-831 07 Bratislava
Phone: +421 2 446 8 16 16
Fax: +421 2 446 8 16 17
E-Mail: info@suedpack.sk