Download

General Terms

 

» General Terms SÜDPACK_german

» General Terms SÜDPACK_english

 

General Terms & Conditions of Purchase

 

» General terms & conditions of purchase_ SÜDPACK_Ecoform_german

» General terms & conditions of purchase_ SÜDPACK_Ecoform_english

 

Certificates

 

» ISO 9001, 14001, 18001 Certificate EN 

» ISO 50001 Certificate_SÜDPACK EN 

» ISO 50001 Certificate_Ecoform EN 

» ISO 9001, 14001, 18001 Certificate FR

» ISO 9001, 14001, 18001 Certificate IT

» ISO 9001, 13485 Certificate Medica

» BRC/IoP Certificate Ochsenhausen EN

» BRC/IoP Certificate Ochsenhausen FR

» BRC/IoP Certificate Ochsenhausen IT

» BRC/IoP Certificate Bioggio EN

» BRC/IoP Certificate Bioggio FR

» BRC/IoP Certificate Bioggio IT

» IQ 50001 Certificate_SÜDPACK

» Südpack Klimaschutz-Zertifikat 2015

» Ecoform Klimaschutz-Zertifikat 2015

» EnBW network energy efficiency innovation award 2014 

 

 

Sustainability Report

» Sustainability Report 2016

 

 

Contact person in case of chrisis

» Contact person in case of chrisis

 

 

Regulation for application for EU grant for Suedpack Kłobuck

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH

Informujemy, że w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2017, znak SPK/BR/14.03/0/2017 dotyczące wykonania prac badawczo-rozwojowych dotyczących projektu „Opracowanie opakowania SMART VERAPLEX, jako innowacyjnego narzędzia komunikacyjnego ułatwiającego konsumentom dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych” wpłynęła jedna oferta od Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Instytut Mechaniki i Poligrafii  spełniająca wszystkie wymagania i kryteria. Niniejszym Oferent został wybrany jako dostawca usługi będącej przedmiotem zapytania.

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: wykonanie prac badawczo – rozwojowych dotyczących projektu: “Opracowanie opakowania Smart Veraplx, jako innowacyjnego narzędzia komunikacyjnego, ułatwiającego konsumentom dokonywania świadomych wyborów żywieniowych.

Więcej informacji: » Regulation for application for EU grant